Cennik Kursów i Regulamin

REGULAMIN DLA KLUBOWICZÓW i OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA W STUDIO TAŃCA I RUCHU "SALSA FEVER" - WROCŁAW:

  • - Opłata za karnet pobierana jest zawsze przy zapisywaniu się na zajęcia w miesiącu poprzedzającym kurs - do ostatniego dnia tego miesiąca. W przypadku zarezerwowania miejsca na zajęcia nie wpłacenie pieniędzy do wyżej wymienionej daty powoduje skreślenie z listy uczestników i zajęcie go przez osoby z listy rezerwowej.

  • - Zapłacenie za karnet jest warunkiem dopuszczenia kursantów przez instruktora do lekcji,

  • - Karnet na cały konkretny program kursu ważny jest (w zależności od jego rodzaju) na 4 lub 8 następujących po sobie zajęć,

  • - Karnet działa na zasadzie "biletu miesięcznego" (od początku do końca danego kursu 30-31 dni), w przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy za niego pieniędzy.

  • - Zajęcia wykupione na karnet w przypadku opuszczenia, nie przechodzą na kolejny miesiąc. W przypadku choroby popartej zwolnieniem lekarskim L4 zajęcia można odrobić uczęszczając dodatkowo na zajęcia poza wykupionym kolejnym Karnetem.

  • - Promocje - zawsze możesz korzystać tylko z jednej promocji w miesiącu. Promocje wewnętrzne nie łączą się z zewnętrznymi.WEJŚCIE NA ZAJĘCIA TYLKO ZA OKAZANIEM KARNETU INSTRUKTOROM.


MIANEM POZIOMU POCZĄTKUJĄCEGO - określamy tylko poziom pierwszego miesiąca nauki podstawowych kroków. Drugi miesiąc to już otwarty kontynuacji rozwoju ruchowego.

CENNIK | WROCŁAW | NASZE CENY TO PROFESJONALIZM I WYSOKA JAKOŚĆ:


CENY KARNETÓW PODAJEMY NA TEMATYCZNYCH STRONACH KURSÓW, NAD TERMINAMI ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ.